Schager PvdA raadslid Marjan Leijen hoestte met schorre stem er vrolijk op los in haar hand tijdens de recente raadsvergadering. Een half uur voordat de raad bijeenkwam had Mark Rutte er nog eens gewezen dat ons eigen gedrag van cruciaal belang is om verdere covid besmettingen te voorkomen. “Blijf thuis bij klachten en hoest in je elleboog” was het advies.

“Het beeld was wat verwarrend” merkte burgemeester Marjan van Kampen op die ook nog demonstratief liet zien dat je in je elleboog moet hoesten.